Хасагдах шатны тохироо

Үндэсний мэтгэлцээний аврагаар аль баг тодрох вэ?

13 Их, Дээд сургууль, 40 багийн 200 залуусаас шалгарсан шилдгийн шилдэг 16 багийн өрсөлдөөний хуваарьтай танилц.
Хасагдах шатны тоглолт бүрийн ялагчид 1,000,000₮-тэй тэнцэх ARD Coin болон ивээн тэтгэгчдийн нэрэмжит шагналын эзэд болно. Өрсөлдөөн улам ширүүссээр…

Багууд

Багууд

Багууд

SOPHIST

МУИС-Бизнесийн Сургууль

МУИС-Бизнесийн Сургууль

МУИС-Бизнесийн Сургууль

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ТҮМЭНТЭНГЭР

МУИС-НУС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

МУИС-НУС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

МУИС-НУС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ГЕМА

МУИС-БС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

МУИС-БС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

МУИС-БС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

DEBATE DOPING

МУИС-ХШУИС, НУСургуулийн хамтарсан баг

МУИС-ХШУИС, НУСургуулийн хамтарсан баг

МУИС-ХШУИС, НУСургуулийн хамтарсан баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ГЭРЭГЭ-1

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ANKHIL

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ХАА САЙГҮЙ

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

IMMANUEL

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ХҮЧТЭЙ ХАМТДАА ХҮМҮҮНЛЭГ

Хүмүүнлэгийн Ухааний Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааний Их Сургууль

Хүмүүнлэгийн Ухааний Их Сургууль

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

HEXAGON

МУИС-Хууль Зүйн сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн сургуулийн баг

МУИС-Хууль Зүйн сургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ИНГҮҮМЭЛ

МУИС-ОУХНУСургуулийн баг

МУИС-ОУХНУСургуулийн баг

МУИС-ОУХНУСургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

ШИНЭ ХУУДАС

МУИС-ХШУИСургуулийн баг

МУИС-ХШУИСургуулийн баг

МУИС-ХШУИСургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

АЛТАН ГЭРЭГЭ

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

JUSTICE

Дотоод Хэргийн Их Сургуулийн Баг

Дотоод Хэргийн Их Сургуулийн Баг

Дотоод Хэргийн Их Сургуулийн Баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

INCEPTION

МУИС-НУС, ОУХНУС хамтарсан баг

МУИС-НУС, ОУХНУС хамтарсан баг

МУИС-НУС, ОУХНУС хамтарсан баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй

КАКТУС

МУИС-БС, НУСургуулийн хамтарсан баг

МУИС-БС, НУСургуулийн хамтарсан баг

МУИС-БС, НУСургуулийн хамтарсан баг

Дэлгэрэнгүй

Дэлгэрэнгүй