ТҮМЭНТЭНГЭР

МУИС-НУС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

Дэлхийд танигдах Монгол чанар Түмэнтэнгэр Монголын төлөө суралцацгаая

Дэлхийд танигдах Монгол чанар Түмэнтэнгэр Монголын төлөө суралцацгаая

Дасгалжуулагч

Б. Оюунсайтар

Чингис хаан үндэсний музей, Тайлбарлагч

Чингис хаан үндэсний музей, Тайлбарлагч

Ахлагч

Н. Энхбаяр

4-р курс, 22 настай

4-р курс, 22 настай

Багийн гишүүд

Э. Гэрэлчимэг

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

Б. Аминзаяа

4-р курс, 21 настай

4-р курс, 21 настай

Х. Зулсар

4-р курс, 21 настай

4-р курс, 21 настай