ХҮЧТЭЙ ХАМТДАА ХҮМҮҮНЛЭГ

Хүмүүнлэгийн Ухааний Их Сургууль

Дасгалжуулагч

Н. Ууганбаяр

Хувиараа, мэргэжлийн арилжаачин

Хувиараа, мэргэжлийн арилжаачин

Ахлагч

Э. Баярмагнай

Багийн гишүүд

Т. Эрхэмбаяр

Г. Батцацрал

Ц. Хонгорзул