ГЕМА

МУИС-БС, Хууль Зүйн Сургуулийн хамтарсан баг

Өөр өөр хүрээллийн биенээ сайн танихгүй хүмүүс байсан ч энэ шоунд орохоор зорилгоо нэгтгэж, хамтдаа хичээсэн. Өмнө нь хувь хувьдаа олон тэмцээн, уралдаанд оролцож байсан ч нэг л болж өгдөггүй байсан. Харин, энэ шоуны ачаар анх удаа дасгалжуулагчтай оролцож, алдаа дутагдал, цаашдаа өсөж, сайжрах боломжоо олж харсан. Дасгалжуулагчдаа баярлалаа.

Өөр өөр хүрээллийн биенээ сайн танихгүй хүмүүс байсан ч энэ шоунд орохоор зорилгоо нэгтгэж, хамтдаа хичээсэн. Өмнө нь хувь хувьдаа олон тэмцээн, уралдаанд оролцож байсан ч нэг л болж өгдөггүй байсан. Харин, энэ шоуны ачаар анх удаа дасгалжуулагчтай оролцож, алдаа дутагдал, цаашдаа өсөж, сайжрах боломжоо олж харсан. Дасгалжуулагчдаа баярлалаа.

Дасгалжуулагч

А. Сүхбат

Логарифм ЕБС-ийн сэтгэлзүйч

Логарифм ЕБС-ийн сэтгэлзүйч

Ахлагч

Б. Маргад

3-р курс, 20 настай

3-р курс, 20 настай

Багийн гишүүд

Б. Энхгэрэл

2-р курс, 19 настай

2-р курс, 19 настай

Б. Энгүүн

2-р курс, 19 настай

2-р курс, 19 настай

О. Галдмаа

2-р курс, 19 настай

2-р курс, 19 настай