ХАА САЙГҮЙ

МУИС-Хууль Зүйн Сургуулийн баг

Бид шийдэл бүрд дэвшүүлж буй аргументуудаа баримт, нотолгоонд тулгуурлаж, хангалттай үндэслэлээр тоглохыг илүүд үздэг. Мөн тэмцээний үеэр хэн нэгэнд таалагдахын тулд биш, тухайн асуудалд хамгийн боломжит хувилбарыг санал болгож, түүнийгээ чанартай судалгаагаар нотолж тоглохыг илүүд үздэг. Эцэст нь биднийг "Аливаа асуудалд хэтэрхий хийсвэр, өнгөцхөн хандах бус бодитоор харж сэтгэх, асуудлаа зөв тодорхойлох нь тоглолтын хамгийн чухал хэсэг" гэсэн байр суурь нэгтгэдэг.

Бид шийдэл бүрд дэвшүүлж буй аргументуудаа баримт, нотолгоонд тулгуурлаж, хангалттай үндэслэлээр тоглохыг илүүд үздэг. Мөн тэмцээний үеэр хэн нэгэнд таалагдахын тулд биш, тухайн асуудалд хамгийн боломжит хувилбарыг санал болгож, түүнийгээ чанартай судалгаагаар нотолж тоглохыг илүүд үздэг. Эцэст нь биднийг "Аливаа асуудалд хэтэрхий хийсвэр, өнгөцхөн хандах бус бодитоор харж сэтгэх, асуудлаа зөв тодорхойлох нь тоглолтын хамгийн чухал хэсэг" гэсэн байр суурь нэгтгэдэг.

Дасгалжуулагч

Ж. Бадмаараг

Өмгөөллийн Батбаяр энд Партнерс ХХН, Хуульчын туслах

Өмгөөллийн Батбаяр энд Партнерс ХХН, Хуульчын туслах

Ахлагч

Б. Мөрөн

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

Багийн гишүүд

Т. Эмүжин

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

Б. Бямбадулам

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

М. Хангай

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай