SOPHIST

МУИС-Бизнесийн Сургууль

Сүртэй, сүртэй, хүчтэй Софист

Сүртэй, сүртэй, хүчтэй Софист

Дасгалжуулагч

О. Бэлгүүнзаяа

Лоо стратеги хуулийн фирм-д гүйцэтгэх захирал, өмгөөлөгч

Лоо стратеги хуулийн фирм-д гүйцэтгэх захирал, өмгөөлөгч

Ахлагч

Г. Хулан

4-р курс, 22 настай

4-р курс, 22 настай

Багийн гишүүд

Б. Болдсайхан

4-р курс, 21 настай

4-р курс, 21 настай

Б. Солонго

3-р курс, 20 настай

3-р курс, 20 настай

Ц. Дуламсүрэн

2-р курс, 19 настай

2-р курс, 19 настай