ШИНЭ ХУУДАС

МУИС-ХШУИСургуулийн баг

Дасгалжуулагч

Н. Хулан

"ШССМХ, захиргааны эрх зүйн судлаач"

"ШССМХ, захиргааны эрх зүйн судлаач"

Ахлагч

Б. Хувьтөгөлдөр

Багийн гишүүд

Б. Анужин

Б. Батнасан

Б. Мөнгөнбөяр