JUSTICE

Дотоод Хэргийн Их Сургуулийн Баг

Харах өнцгөө би дээр бус бид дээр тохируулж Хандах хандлагаа асуудалд дээр бус шийдэл дээр тааруулъя

Харах өнцгөө би дээр бус бид дээр тохируулж Хандах хандлагаа асуудалд дээр бус шийдэл дээр тааруулъя

Дасгалжуулагч

Э. Золбоо

ДХИС- ЭЗНУС-ийн нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, цагдаагийн ахмад

ДХИС- ЭЗНУС-ийн нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш, цагдаагийн ахмад

Ахлагч

Н. Эрдэнэтулга

2-р курс, 20 настай

2-р курс, 20 настай

Багийн гишүүд

Б. Ундармаа

М. Энхням

2-р курс, 20 настай

2-р курс, 20 настай

С. Саруулбуян

2-р курс, 20 настай

2-р курс, 20 настай