КАКТУС

МУИС-БС, НУСургуулийн хамтарсан баг

Дасгалжуулагч

Э. Сундуй

Төв тусгал төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал

Төв тусгал төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал

Ахлагч

Б. Намуун

Багийн гишүүд

Т. Ариунжаргал

З. Иргэл

О. Цэлмэг