DEBATE DOPING

МУИС-ХШУИС, НУСургуулийн хамтарсан баг

Бид олон салбарын хүмүүсээс бүрдсэн нь шийдлийг олон талаас харах онцлог болсон. Мөн ихэнх нь тайван хүмүүс байдаг тул ялалт, ялагдлийн алинд ч нэг сэтгэл хөдлөлөөр хандаж чаддаг.

Бид олон салбарын хүмүүсээс бүрдсэн нь шийдлийг олон талаас харах онцлог болсон. Мөн ихэнх нь тайван хүмүүс байдаг тул ялалт, ялагдлийн алинд ч нэг сэтгэл хөдлөлөөр хандаж чаддаг.

Дасгалжуулагч

Д. Батболд

Амжилт кибер сургуулийн багш

Амжилт кибер сургуулийн багш

Ахлагч

М. Энхмаа

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

Багийн гишүүд

М. Сод-Ирээдүй

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

А. Цэгц-Үжин

1-р курс, 18 настай

1-р курс, 18 настай

Р. Буянбадрах

2-р курс, 20 настай

2-р курс, 20 настай