ГЭРЭГЭ-1

Шихихутуг Их Сургуулийн баг

Бид 4 оюутны ангийн сайн найзууд. Багийн гишүүд маань бүгд 3-р курс, эрх зүйч мэргэжлээр сурдаг. Манай баг зохион байгуулагдаж буй ихэнх тэмцээнд оролцож, амжилт гаргасаар ирсэн ч энэ шоу нэвтрүүлэг бидний хувьд томоохон сорилт байлаа.

Бид 4 оюутны ангийн сайн найзууд. Багийн гишүүд маань бүгд 3-р курс, эрх зүйч мэргэжлээр сурдаг. Манай баг зохион байгуулагдаж буй ихэнх тэмцээнд оролцож, амжилт гаргасаар ирсэн ч энэ шоу нэвтрүүлэг бидний хувьд томоохон сорилт байлаа.

Дасгалжуулагч

Б. Мөнх-Эрдэнэ

Шихихутуг Их сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

Шихихутуг Их сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч

Ахлагч

Б. Оюунзаяа

3-р курс, 21 настай

3-р курс, 21 настай

Багийн гишүүд

Н. Болортуяа

3-р курс, 22 настай

3-р курс, 22 настай

О. Цэнгүүн

3-р курс, 22 настай

3-р курс, 22 настай

Б. Намуун-Эрдэнэ

3-р курс, 22 настай

3-р курс, 22 настай